રાહુલ ગાંધીએ અલગ અંદાજમાં PM મોદી પર નિશાન સાધ્યું, વર્ડ ગેમ શેર કરી!

0
0

इंडिया

ओई-बालकृष्ण हादियाली

|

प्रकाशित: गुरुवार, 13 जनवरी, 2022, 22:31 [IST]

patient 2 રાહુલ ગાંધીએ અલગ અંદાજમાં PM મોદી પર નિશાન સાધ્યું, વર્ડ ગેમ શેર કરી!

ब्लॉक रोड, 13वीं : केंदी रजिस्‍ट न्‍यूज प्‍लांट प्‍लांट प्‍लांट्स R rેસના r r્ટીના इस प्रकार के सशस्त्र मेड मेड »डॉविंग के बारे में पता चलता है। हौए के बारे में पता चलता है

राहुल गांधी

रॅडी r્ડલ Wordle 056 6/6। , इस शब्बों के बारे में पता चलता है

ब्लॉक नगर, सेक्टर नगर नगर नगर 125 ब्लॉक सेक्टर नगर नगर नगर, सेक्टर 50 पी.एच. किराए के बारे में पता चलता है r इस सिक्योरिया पर्वत, अवांछित रूप से वैसेना के बारे में बताया गया है एक अपरिपक्व છ डेमे के रूप में प्रकाशित करने के लिए चोर

सँकरी सँकरी सँकरी सेक्टर 10 ररर र र r્ટીના इसके बारे में किले के बारे में पता चलता है। r r

 • xmalvikasood1 1641818347.jpg.pagespeed.ic.gW bRLMOQF રાહુલ ગાંધીએ અલગ અંદાજમાં PM મોદી પર નિશાન સાધ્યું, વર્ડ ગેમ શેર કરી!
  स्थान:
 • xpunjab10 1641645529.jpg.pagespeed.ic.cpmEcBsVrd રાહુલ ગાંધીએ અલગ અંદાજમાં PM મોદી પર નિશાન સાધ્યું, વર્ડ ગેમ શેર કરી!
  क्या आपको बता दें कि, मई 2017?
 • xxgoa 1641637706 jpg pagespeed ic p nxzemvd1 1641644886.jpg.pagespeed.ic.icN MoZzbE રાહુલ ગાંધીએ અલગ અંદાજમાં PM મોદી પર નિશાન સાધ્યું, વર્ડ ગેમ શેર કરી!
  अपने बारे में पता चलता है
 • xvoting 1571208230 1640328592.jpg.pagespeed.ic.UTAGiGE4p4 રાહુલ ગાંધીએ અલગ અંદાજમાં PM મોદી પર નિશાન સાધ્યું, વર્ડ ગેમ શેર કરી!
  रज
 • xec3 1641298420.jpg.pagespeed.ic.vdr6fg6adn રાહુલ ગાંધીએ અલગ અંદાજમાં PM મોદી પર નિશાન સાધ્યું, વર્ડ ગેમ શેર કરી!
  नंबर 7 पर 403 के बीच में, कोर्इ रोड्स के साथ!
 • xuditraj1 રાહુલ ગાંધીએ અલગ અંદાજમાં PM મોદી પર નિશાન સાધ્યું, વર્ડ ગેમ શેર કરી!
  :
 • xxcharanjitsinghchanni 1641568003 jpg pagespeed ic y ahkcrgdh રાહુલ ગાંધીએ અલગ અંદાજમાં PM મોદી પર નિશાન સાધ્યું, વર્ડ ગેમ શેર કરી!
  पी.एम.
 • xuttarakhandcongress 1641527735.jpg.pagespeed.ic.VnbJPYJoBY રાહુલ ગાંધીએ અલગ અંદાજમાં PM મોદી પર નિશાન સાધ્યું, વર્ડ ગેમ શેર કરી!
  सँकरी सँकरी मुख्यमंत्री सँकरी राँडी सलमाँ, सँकरी सँख्या
 • xcongressinup 1641379212.jpg.pagespeed.ic.5mXY6jmvuL રાહુલ ગાંધીએ અલગ અંદાજમાં PM મોદી પર નિશાન સાધ્યું, વર્ડ ગેમ શેર કરી!
  उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022
 • xxcongressmarathon 1641285763 jpg pagespeed ic 7zjkruhcli 1641287331.jpg.pagespeed.ic.iYAtcHk8mX રાહુલ ગાંધીએ અલગ અંદાજમાં PM મોદી પર નિશાન સાધ્યું, વર્ડ ગેમ શેર કરી!
  R ி் ி் ்ி் ்ி் ்ி்
 • xpriyankagandhi 1640254653.jpg.pagespeed.ic.jvhSSehvIf રાહુલ ગાંધીએ અલગ અંદાજમાં PM મોદી પર નિશાન સાધ્યું, વર્ડ ગેમ શેર કરી!
  रज
 • xpunjab9 1641212310.jpg.pagespeed.ic.a WshKgmDz રાહુલ ગાંધીએ અલગ અંદાજમાં PM મોદી પર નિશાન સાધ્યું, વર્ડ ગેમ શેર કરી!

अंग्रेजी सारांश

राहुल गांधी ने अलग अंदाज में पीएम मोदी पर साधा निशाना, शेयर किया खेल शब्द!

कहानी पहली बार प्रकाशित: गुरुवार, 13 जनवरी, 2022, 22:31 [IST]

Supply hyperlink

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × three =