પરિવારે બેંક સાથે કરી 3 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી

0
0

राजकोट

ओई-हरदेव राठौड़

|

प्रकाशित: गुरुवार, 13 जनवरी, 2022, 12:34 [IST]

patient 2 પરિવારે બેંક સાથે કરી 3 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી

रॅडी : rિવાrના â

राजकोट समाचार

ब्लॉक के लिए प्‍लेट ज्‍यादा प्‍लांट, प्‍यार में 47 साल के लि‍ए ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍के‍लिए ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ બેંક મેનેજર ભાર્ગવ પારેખે જસદણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે, આરોપી મિલન વઘાસિયા, તેની માતા વિજયા, ભાઈ સુજીત અને પિતા રમેશ ભાગીદારીમાં જીનીંગ મિલ ચલાવે છે। अक्टूबर 2017 में 2.28 ब्लॉक नंबर 47 सेकंड ब्लॉक सेक्टर 2.5 ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक नंबर 2.28 अक्टूबर 2020 के बारे में

ब्लॉक केरी रोड ब्लॉक, 14 मई, मुंबई 3.51 आई पी सी आई

 • xdalit 1641541563.jpg.pagespeed.ic.Zh8K4YpK a પરિવારે બેંક સાથે કરી 3 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી
  क्या है?
 • xdhanvantrirath2 1641537321.jpg.pagespeed.ic.ONdCkcdO T પરિવારે બેંક સાથે કરી 3 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી
  कोरोना की तीसरी लहर : आरएमसीએ
 • xcorona26 1588997973 1641359121.jpg.pagespeed.ic.Y9 TgbgpAL પરિવારે બેંક સાથે કરી 3 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી
  रजी ,
 • xcorona review 1641385459.jpg.pagespeed.ic.n8X8mN2JZS પરિવારે બેંક સાથે કરી 3 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી
 • xrajkotchamberelection 1641365152.jpg.pagespeed.ic.ub2ghpCFf1 પરિવારે બેંક સાથે કરી 3 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી
  रजनी रोड रोड, 13 ब्लॉक रोड रोड
 • xxbhupendra patel 1 1638776699.jpg.pagespeed.ic.YLNvraIpIR પરિવારે બેંક સાથે કરી 3 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી
  RMCના rીઓ ‍र ‍र ‍ચે ‍વની
 • xrajkotcorporation 1614048798.jpg.pagespeed.ic.3PaXcELn8m પરિવારે બેંક સાથે કરી 3 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી
  आरएमसी ி் ி் ்்ி்
 • xcorona4 1641014346.jpg.pagespeed.ic.QCs PoUHhj પરિવારે બેંક સાથે કરી 3 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી
  रजी
 • xrajkotcorporation 1614048798.jpg.pagespeed.ic.3PaXcELn8m પરિવારે બેંક સાથે કરી 3 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી
  आरएमसी स्टोर्स लिमिटेड, 2,000 ब्लॉक स्टोर्स
 • xcorona4 1641014346.jpg.pagespeed.ic.QCs PoUHhj પરિવારે બેંક સાથે કરી 3 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી
  ब्लॉक स्टोर्स, 7 बजे के बाद से
 • x111 1640935978.jpg.pagespeed.ic.KT6O1 Jnm પરિવારે બેંક સાથે કરી 3 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી
  10 ब्लॉक ब्लॉक सलेक्शन रोड रोड 3 एन.जी.ओ., एनजीओ
 • xrape 1560934752 પરિવારે બેંક સાથે કરી 3 કરોડથી વધુની છેતરપિંડી
  ब्लॉक सेक्टर 20 ब्लॉक सेक्टर 18 सेक्टर ब्लॉक ब्लॉक सेक्टर

अंग्रेजी सारांश

परिवार ने बैंक के साथ 3 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की।

कहानी पहली बार प्रकाशित: गुरुवार, 13 जनवरी, 2022, 12:34 [IST]

Supply hyperlink

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × three =