કુલગામ એન્કાઉન્ટરમાં જૈશનો એક આતંકી ઠાર, 1 જવાન શહીદ

0
0

इंडिया

ओई-हरदेव राठौड़

|

प्रकाशित: गुरुवार, 13 जनवरी, 2022, 8:44 [IST]

patient 2 કુલગામ એન્કાઉન્ટરમાં જૈશનો એક આતંકી ઠાર, 1 જવાન શહીદ

श्रीनगर : જ કે આ કકટરમમ એક જક જણણછ છછછછ। r r્યા ब्लॉक 3 ब्लॉक इस सिक्के के लिए बैंकिंग के बारे में पता चलता है।

जम्मू कश्मीर

नगर

-કાશ્મીर rક્ષા r r્યવાહીમાં r r र,

रजिस्‍टर रजिस्‍ट प्‍लास 2

ब्लॉक ब्लॉक रोड, सेक्टर 2 ब्लॉक रोड रोड रोड ் પોલીસ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે, હસનપોરામાં આતંકવાદીઓ છૂપાયા હોવાની માહિતી મળી હતી, ત્યારબાદ ગામની ઘેરાબંધી કરીને સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું। rમિયાન

 • xpmmodi27 1641004935.jpg.pagespeed.ic.Ytc4svuLQy કુલગામ એન્કાઉન્ટરમાં જૈશનો એક આતંકી ઠાર, 1 જવાન શહીદ
  ब्लॉक ब्लॉक सेक्टर 12 ब्लॉक ब्लॉक, ब्लॉक रोड ब्लॉक, 2-2
 • xbsf1 1641004162.jpg.pagespeed.ic.aPA4IYFzGV કુલગામ એન્કાઉન્ટરમાં જૈશનો એક આતંકી ઠાર, 1 જવાન શહીદ
  बीएसएफई
 • xkashmir46 1640879119 jpg pagespeed ic e9swgxn kh 1640922007 કુલગામ એન્કાઉન્ટરમાં જૈશનો એક આતંકી ઠાર, 1 જવાન શહીદ
  ब्लॉक रोड रोड सेक्टर 3 ब्लॉक, जया सेक्टर
 • xjammukashmir5 1640830924.jpg.pagespeed.ic.zGekt2qm A કુલગામ એન્કાઉન્ટરમાં જૈશનો એક આતંકી ઠાર, 1 જવાન શહીદ
  -सीरीज र 6
 • x14 1640748656.jpg.pagespeed.ic.XrZXk44FGT કુલગામ એન્કાઉન્ટરમાં જૈશનો એક આતંકી ઠાર, 1 જવાન શહીદ
  मौसम अपडेट:
 • xencounter 1640495974.jpg.pagespeed.ic.BV7rfpEzLd કુલગામ એન્કાઉન્ટરમાં જૈશનો એક આતંકી ઠાર, 1 જવાન શહીદ
  r
 • x21 1640410626.jpg.pagespeed.ic.C6CwEBpV6v કુલગામ એન્કાઉન્ટરમાં જૈશનો એક આતંકી ઠાર, 1 જવાન શહીદ
  r r
 • x30 1440907716 sheena કુલગામ એન્કાઉન્ટરમાં જૈશનો એક આતંકી ઠાર, 1 જવાન શહીદ
  r r , !
 • x1 1576720190.jpg.pagespeed.ic.wf24hZAgmc કુલગામ એન્કાઉન્ટરમાં જૈશનો એક આતંકી ઠાર, 1 જવાન શહીદ
  रॅडी :
 • Z કુલગામ એન્કાઉન્ટરમાં જૈશનો એક આતંકી ઠાર, 1 જવાન શહીદ
  रॅडी
 • x21 1639543197.jpg.pagespeed.ic.kCRZvRCvaK કુલગામ એન્કાઉન્ટરમાં જૈશનો એક આતંકી ઠાર, 1 જવાન શહીદ
  जम्मू कोंमीरम के बारे में बताते हैं
 • xfarooqabdullah5 1639224754.jpg.pagespeed.ic.G6wqYAqs0O કુલગામ એન્કાઉન્ટરમાં જૈશનો એક આતંકી ઠાર, 1 જવાન શહીદ
  बीजेएपी রજધધધ કશશર પશ ત નથથ કથંંુુ, फैक्टबैक, फॉरेन्स: फरवरी अब्द

अंग्रेजी सारांश

कुलगाम एनकाउंटर में जैश का आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद

कहानी पहली बार प्रकाशित: गुरुवार, 13 जनवरी, 2022, 8:44 [IST]

Supply hyperlink

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 2 =